Maurice Vidal

Vidal, Maurice

Sänger (D. n. e.). Portraitphotographie mit eigenh. Widmung und U. O. O. 100:150 mm.
$ 54 / 50 € (6238)

Maurice Vidal, Sänger. Porträtfotografie m. e. Widmung u. U. auf der Bildseite, o. O. u. D., 10 x 15 cm.

buy now