August Strindberg

Swedish writer, 1849-1912

"Johan August Strindberg was a Swedish playwright, novelist, poet, essayist and painter. A prolific writer who often drew directly on his personal experience, Strindberg's career spanned four decades, during which time he wrote over sixty plays and more than thirty works of fiction, autobiography, history, cultural analysis, and politics. He is considered the ""father"" of modern Swedish literature and his satiric novel ""The Red Room"" (1879) has frequently been described as the first modern Swedish novel. Other well-known works by Strindberg include the plays ""Miss Julie"" and ""To Damascus"", as well as the novel ""The People of Hemsö""."

Source: Wikipedia

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). Autograph postcard signed. [Stockholm. 1 S. 8vo. Mit eh. Adresse.
$ 2,445 / 2.250 € (10598)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „Samum är uppskjuten och kostymbild finnes ej. Peterson Berger har ingen musik gjort och gör väl ingen till Svanehvit. Mer minns jag icke i dag“.

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). ALS in Swedish. O. O. 1 S. 8vo.
$ 2,716 / 2.500 € (10599)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951):“Do you know the man? Is the transl. of the ms. done?” Letter is marginally hinged to an 8.5 x 11 light gray sheet. In fine condition, with pencil notations long top edge.

buy now

Strindberg, August

Schwedischer Schriftsteller (1849–1912). ALS. O. O. 1 S. 8vo.
$ 2,716 / 2.500 € (10600)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „[...] Härmed ombrytningen af Luther, som dock kan få ändras af en direktör! [...]“ Mit kleinem eh. Postskriptum am oberen Blattrand: „Duger Herr Wolkenstein von Schrön? Eller har ni mera klangfulla namn, så tagom dem! Von Schrön är icke vackert kanske“.

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). ALS. Stockholm. 1 S. 8vo.
$ 2,716 / 2.500 € (10601)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951):: „Hur länge blir ni i Charlottenburg? Och var skall ni bo i sommar?“

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). ALS. O. O. 1 S. 8vo.
$ 2,716 / 2.500 € (10602)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „Echo des Mines et de la Metallurgie, facktidning, behandlar alkemien på allvar! Kan ni få in detta i Tageblatt? Har jag återfått de sista Fugorna ni införde i Goth. Zim? Eljest ber jag få (Svenska manuskriptet.)“.

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). ALS. O. O. 1½ SS. auf Doppelblatt. 8vo.
$ 2,716 / 2.500 € (10603)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „Alla era sändningar bekomna och tackar, senast Luther. Denna pjes börjar nu tryckas i Samlade Dramer efter Gustaf III. Kunde jag ej få den tryckt som Bilaga till Magazin med dess herrliga typer?[...]“

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). APS ("Aug."). Stockholm. 1 S. Qu.-8vo. Wischspurig.
$ 2,445 / 2.250 € (11192)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „[…] En enkel Hebreisk grammatika med fonetisk transkription - d.v.s. orden utskrifna med våra bokstäfver så att man kan läsa det. Nu orkar jag icke mer!“.

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). APS („August“). Stockholm. 1 S. 8vo.
$ 2,445 / 2.250 € (11193)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „[…] B.H.!. Härmed afgår gamla Sv. Öden. Kunde ej Karl XII i Likvakan komma med? - Jag hittade i dag på tyska en volym Damaskus II. Hade hittills trott de voro tillhopa I, och II. Frågas hvarför III ic […]“

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). APS („Augt.)“. Stockholm. 1 S. 8vo.
$ 2,445 / 2.250 € (11194)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „[…] Reinisch Einheitlicher Ursprung der Sprachen der Alten Welt 1823 möchte ich gern! Om 8 eller 14 dagar är Spöksonaten spelad här. Då kann ni gå lös med Kammarspelen […]“

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). APS („Augt.)“. Stockholm. 1 S. 8vo.
$ 2,716 / 2.500 € (11195)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „[…] Eger Ni något Svenskt manuskript till pjesen Hemsöborna på Svenska? Är den tryckt på Tyska? Pjesen? Jag läste om Faust i Weimar, men fick inte veta hur man strukit i 2a del […]“

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). APS („Augt.)“. Stockholm. 1 S. 8vo.
$ 2,445 / 2.250 € (11196)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „[…] Das Kloster är ett underverk af lärdom, och jag kände det från min Bibliotekstid. Men Meijers Kabbalah lockar mig ändå mer; ni skref om den i sista brefvet... Fröken Julie har gått 43 gånger […]“

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). ALS. O. O. 1 S. 8vo.
$ 2,716 / 2.500 € (11197)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „[…] Har Ni läst Per Hallströms recension af Damaskus III i Dagens Nyheter, samt en annan i Aftonbladet? Vill Ni låna dem? […]“

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). ALS. O. O. 1 S. 8vo.
$ 2,716 / 2.500 € (11198)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „[…] Är denna teater stängd för mig? Och för Drömspelet? Det luktar ju icke Kristet blod, så att tidningarne behöfva fnysa? […]“

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). Eigenh. Postkarte mit U. („AugSg“). [Stockholm. ½ S. 8vo eh. Adresse.
$ 978 / 900 € (14166)

August Strindberg (1849–1912), Schriftsteller. E. Postkarte mit U. („AugSg“). [Stockholm, 21. Januar 1901]. ½ S. 8°. Mit e. Adresse. – An seinen Übersetzer Emil Schering (1873–1951): „Jag ber Er, ej definitivt taga några rum. Här är så oroligt, att jag inte vet om jag kan resa [...]“. – Emil Schering studierte in Göttingen, Königsberg und Berlin und war seit 1897 Redakteur, Übersetzer und Herausgeber der deutschen Gesamtausgabe von Strindbergs Werken.

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). APS („AugSg“). [Stockholm. ¾ S. Qu.-8vo. Mit eh. Adresse.
$ 1,087 / 1.000 € (14167)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951):„Det är möjligt att Kühlings kontrakt utvisar huru öfverenskommelsen är mellan Brausenvetter och mig; eljes vet jag ingen råd [...]“. – Some water stains.

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). APS („Sg“). [Stockholm]. ½ S. 8vo. Mit eh. Adresse.
$ 1,087 / 1.000 € (14168)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „I hvilken rigtning skrifver Bölsche i Deutsche Rundschau (1910, juli) om Transhimalja? [...]“ – Slightly smudged.

buy now

Strindberg, August

(1849–1912) APS („AugSg“). [Stockholm. ¾ S. 8vo. Mit eh. Adresse.
$ 1,087 / 1.000 € (14169)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „Jag hör att Faust I och II äro gifna i Weimar på en dag! Finns någon beskrifning och afbildning? att få? Hur är med Calvarys Gesenius Lex. heb. Calduinum 6 Mh. Och ett tyskt Rotlexikon [...]“. – Slightly smudged.

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). APS („AugSg“). [Stockholm. 1/3 S. 8vo. Mit eh. Adresse.
$ 1,087 / 1.000 € (14170)

To the engineer Torvald Nyström: „Äfven om ni principiellt icke lämnar igen böcker, så gör ett undantag för Matter, då ni inte behöfver den mer! [...]“. – Slightly smudged.

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). APS. [Stockholm. ½ S. 8vo. Mit eh. Adresse.
$ 1,087 / 1.000 € (14171)

To the writer and Strindberg translator Emil Schering (1873–1951): „Tacksam för sista böckerna – men det är urtexterna jag söker! Kommentarierna vill jag skrifva sjelf! [...]“

buy now

Strindberg, August

Schriftsteller (1849–1912). Autograph letter signed. Lund. 2.5.1898. 2½ SS. auf Doppelblatt. 8vo. Mit eh. adr. Kuvert.
$ 2,716 / 2.500 € (9066)

In (somewhat clumsy) German, to the Breslau book dealer Wilhelm Jacobsohn. Strindberg is willing to accept editorship of the Scandinavian Dept. of the series “Perlen der Weltliteratur” (Gems of World Literature), but would first like to know whether this is to be an anthology of previously published works or a collection of unprinted material. His salary will probably not be excessive, but if the publisher must pay royalties for translations or copyright holders, then the project promises to be an expensive affair. He looks forward to a personal meeting in Berlin, where he plans to travel soon.

buy now