Georgi Plechanow

Plechanow, Georgi

russicher Revolutionär und Theoretiker (1856-1918). Autograph postcard signed. San Remo. 2 SS. (Qu.-)8vo. Mit eh. Adresse.
$ 5,034 / 4.500 € (47626/BN32395)

To Alexander Amfiteatrov about a proposed journey to Switzerland, and on sending some books: "Dorogoy Alexander Valentinovich, | O Vas nisluhu, niduhu! Zhivy li Vy, gdeVynichegoneizvestno.Yasobirayus' uezzhat' v Shweizariyuihochuvyslat' VamkniguKolyupanova: biografiyuKosheleva, no boyus', chtoona ne zastanetVas v Caviipropadyot. Ochen' proshu, napishitemnesrazuzhe, mogu li yaposlat' eyo v Cavi. Privet VamiVasheysuprugeotvsehnas. | IskrenneVash, | G. Plechanov". - In very good condition, with scattered creases and soiling, and a stamp to the front affecting a few words of the text.

buy now